Oté Perox

Waterstofperoxide 3%.

Omschrijving: Waterstofperoxide 3% oplossing voor zachte contactlenzen in combinatie met Neutralisatievloeistof Oté Safe.
Samenstelling: Actief ingrediënt: 3% Waterstofperioxide oplossing Conservering: conserveringsmiddel vrij
Doel: Desinfectie van zachte contactlenzen.
Verkrijgbaar in: 250ml