Oté Safe

Waterstofperoxidesysteem in 2 stappen, voor desinfectie en neutralisatie.

Omschrijving: Neutralisatievloeistof voor waterstofperoxide 3% oplossing voor zachte contactlenzen.
Samenstelling: Actief ingrediënt: Catalase (op synthetische basis) Conservering: Merzonin
Doel: Neutralisatie van waterstofperoxide 3% oplossing.
Verkrijgbaar in: 250ml en 30 x 10ml ampullen.